Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Věra Menzelová

Věra Menzelová

pátek, 21 červen 2019 10:41

MASTER ŠÉF Z 5.A

MASTER ŠÉF 5.A

 

Ve čtvrtek 13.6. žáci 5. A při hodině ČaSP  vyrazili do školní kuchyňky a připravovali jednoduché teplé i studené pokrmy.

Jednotlivé „výtvory“  hodnotila sama „máti třídy“ paní učitelka Věra Menzelová.

Jednoduché to však neměla, neboť všechny pokrmy byly připraveny s chutí, vždyť každý by chtěl být tím NEJ KUCHTÍKEM  5. A.

Však se sami podívejte.

Krásné dny přejí žáci a žákyně  5. A.

 

 

Mgr. J. Schierová

 

čtvrtek, 06 červen 2019 05:42

DĚTI VYZVALY SVÉ RODIČE

V pondělí 3. června se na posledním kroužku florbalu připravoval velký turnaj. Malí florbalisté se celý rok pilně připravovali, aby si to na závěr „rozdali“ se svými rodiči. Utvořili čtyři družstva a stejný počet týmů vznikl i mezi rodiči. Osm družstev tedy bojovalo systémem „každý s každým“ a vůbec to nebyl nerovný souboj. Ve spoustě zápasů „dospěláci“ nestačili tempu svých dětí a podlehli. V konečném součtu bodů však vůbec nešlo o to, kdo vyhrál, ale všichni si to společně užili a možná to někteří dospělí budou druhý den v nohách trochu cítit. Zmrzlinový pohár pro všechny a drobné chutné ceny pro nejlepší byly skvělou tečkou za celoročním snažením.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat společnosti ČD Cargo za jejich finanční příspěvek a materiální vybavení pro naše děti v rámci rozvoje florbalu na škole.

Věra Menzelová – ved. kroužku

pondělí, 05 listopad 2018 20:10

Trutnovské dračice

NEJMLADŠÍ FLORBALISTKY NEZKLAMALY

V pátek 2. listopadu se v Hostinném konalo okresní kolo florbalového turnaje ČEPS Cup. Naše reprezentantky navázaly na úspěchy děvčat 6. – 9. tříd a postoupily v konkurenci pěti škol do krajského finále, které se bude konat v lednu 2019. Přestože některé dívky držely hokejku poprvé a postupně během turnaje si osvojovaly pravidla, ukázaly svoji sílu. Díky zkušeným spoluhráčkám nenašel tým z Mládežky přemožitele a postoupil z prvního místa.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně sil do dalších bojů.

Mgr. Věra Menzelová, uč. Tv.

 

čtvrtek, 25 říjen 2018 16:58

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - FLORBAL

FLORBAL – SKVĚLÝ ZAČÁTEK

Školní sportovní soutěže se naplno rozjely. Naše děvčata nastoupila v úterý 23. října do florbalových turnajů. Na ZŠ R. Frimla se konalo okrskové kolo III. a IV. kategorie. Po skvělých výkonech si obě družstva vybojovala postup do dalších kol. Dívky 6. – 7. tříd obsadily druhé místo v konkurenci šesti týmů. O jedno družstvo méně bylo v kategorii 8. – 9. tříd, zato ale děvčata vybojovala vítězství v turnaji. Výkony byly okořeněné ještě vyhlášením nejlepší gólmanky, tou se stala Káťa Šťastná.

Všem dívkám patří dík za obětavý výkon a reprezentaci školy. Blahopřejeme a držíme palce do dalších bojů.

Mgr. V. Menzelová

 

středa, 20 červen 2018 20:03

Školní výlet - 4.C

  Výlet 4. C (18. 6. 2018)

  V pondělí 18. června 2018 se děti ze 4. C zúčastnily výletu do Krkonoš. Z Trutnova jsme odjížděli v 7.30 h a nad Špindlerovým Mlýnem jsme vystupovali o necelou hodinku déle. Kyvadlová doprava nás přepravila na Zlaté návrší k Vrbatově boudě, kde jsme si pověděli něco málo o smutné události z historie lyžařských závodů v Krkonoších a o jejich účastnících B. Hančovi a V. Vrbatovi. Trasa naší horské túry vedla kolem Pančavského vodopádu a Ambrožovy vyhlídky, odkud byl překrásný rozhled od Labského dolu přes celé východní Krkonoše s Luční a Studniční horou, přes vrcholek Sněžky až po Medvědín a Zlaté návrší.

  Odtud jsme pokračovali k prameni Labe a Labské boudě, kde se děti občerstvily a zakoupily si upomínkové předměty. Následoval - zprvu náročnější - sestup Labským dolem do Špindlerova Mlýna podél Labského vodopádu a řeky Labe. Cestou děti sbíraly dozrálé borůvky a na mnohých odpočívadlech nabíraly síly. Před koncem putování si někteří zájemci osvěžili unavené nohy v řece. Počasí se nám vydařilo a spokojeni jsme dorazili do Trutnova.           

M. Vetterlová, tř. uč

úterý, 19 červen 2018 16:43

EXKURZE 4. tříd

  Exkurze 4. A, B, C ( 6. 6. 2018)

  Ve středu 6. června 2018 se žáci 4. tříd (v počtu 72 dětí) zúčastnili exkurze do nedalekého Žacléře, kde navštívili hornický skanzen umístěný v areálu bývalého hlubinného dolu Jan Šverma. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie byly prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách a šachetních budovách je v současnosti instalováno strojní vybavení, které sloužilo k těžbě černého uhlí ještě v roce 1992, než byla těžba ukončena. Také je zde vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, návštěvníci si mohou prostudovat ukázku starých důlních map, jsou zde vystaveny exponáty související s dějinami hornictví na Žacléřsku, deníkové záznamy, pracovní pomůcky horníků, otisky pravěkých rostlin v hornině vytěžené spolu s uhlím a další paleontologické nálezy, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu.

  Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně navštívily řetízkovnu, strojovnu, šachetní budovu s těžními věžemi i zachovalou část jámy Julie. Vyzkoušely si, jak je obtížné a fyzicky náročné rozhýbat prázdný „hunt“ (vozík), byly usazeny do vláčku, kterým se převáželi horníci, pokusily se ovládat těžní stroj, prohlédly si výtah, kterým horníci sjížděli do podzemí, slyšely zvuk sirény při důlním zásahu, byly obeznámeny se symbolikou hornického znaku. Při venkovní prohlídce areálu byl dětem vysvětlen  postup rekultivace okolní krajiny postižené těžbou černého uhlí. V závěru prohlídky si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty. Odborný výklad obou průvodců byl pro děti zajímavým zpestřením výuky vlastivědy a přírodovědy.

Učitelky 4. tříd

 

 

pondělí, 18 červen 2018 18:55

Třídní výlet

ČTVRŤÁCI VYRAZILI DO KRKONOŠ

Červen patří výletům a ani ve 4.A tomu nebylo jinak. Po deštivé a bouřlivé noci vyrazila třída ráno od školy směr Horní Malá Úpa. Každý napjatě očekával, jestli se počasí umoudří. Brzy po příjezdu do hotelu Trautenberk se ukázalo sluníčko a bylo vyhráno. Akce mohla naplno vypuknout.

Každý dostal do ruky mapku a všichni se společně vydali do terénu na „Krakonošovu pohádkovou stezku“ sbírat razítka. Celkem deset stanovišť nabízelo deset různých pohádek, ze kterých si skupinky mohly vybrat a večer pohádku zahrát. Kromě výborných hereckých výkonů probíhaly i soutěže a sportovní hry. Bylo třeba ale načerpat energii na druhý den, takže ještě před půlnoci už všichni klidně spali.

Ráno po vydatné snídani si každý vyzvednul svoji pohádkovou medaili za získaná razítka a společně se všichni vydali na zpáteční cestu do Spáleného Mlýna. Bohužel déšť „přemohl“ sluníčko, a tak přišly na řadu i pláštěnky a deštníky. Po občerstvení na chatě „Rusalce“ v podobě palačinek, hranolků nebo knedlíků výletníci nasedli do autobusu a zamířili do svých domovů. I přes rozmary počasí se výlet vydařil.

Menzelová, tř. uč.

 

pondělí, 04 červen 2018 20:36

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

PROJEKT MĚSTSKÝ PARK

V posledním květnovém týdnu si čtvrťáci zpestřili výuku přírodovědy. Vydali se pěšky do parku, aby zde plnili zadané úkoly. Sledovali pestrou paletu přírodnin a živočichů, hledali lidské výtvory, zapisovali historii parku, naučili se pravidla chování v parku a ve tříčlenných skupinkách pak všechny poznatky ve škole zpracovali. Výsledkem byly zdařilé prezentace a poutavé plakáty.

Učitelky 4. tříd

 

pondělí, 04 červen 2018 20:20

EXKURZE DO PRAHY

Čtvrťáci v Praze

Ve čtvrtek 31. května jsme se vypravili na exkurzi do Prahy. Z Černého mostu jsme se metrem přesunuli do centra - na Václavské náměstí, odkud jsme pokračovali do legendárního hračkářství Hamleys. Prohlídka našeho hlavního města pokračovala a my se vydali kolem domu U Hybernů, Obecního domu a Prašné brány na Staroměstské náměstí, kde jsme si však bohužel místní dominantu – Orloj – neprohlédli, neboť je z důvodu rekonstrukce zakryt. Přes Karlův most jsme doputovali na Hrad, kde jsme byli podrobeni důkladné bezpečnostní kontrole a navštívili chrám sv. Víta, prošli Zlatou uličkou a prohlédli si Daliborku. Po pěším výšlapu na Petřín, jsme se neztratili v zrcadlovém bludišti a z posledního zbytku sil vylezli na vrchol tamní rozhledny. Na závěr nezbývalo než sjet lanovou dráhou z Petřína dolů, dojet metrem zpět na Černý most, naposledy „matičce“ Praze zamávat a vyrazit směr Krkonoše.

učitelky 4. tříd

 

 

 

 

pondělí, 04 červen 2018 20:11

FLORBALOVÝ KROUŽEK

HURÁÁÁ NA RODIČE

Poslední kroužek florbalu si na konci května užili nejen děti, ale i jejich rodiče. Naši malí florbalisté totiž vyzvali maminky, tatínky a sourozence k velkému turnaji, aby jim ukázali své herní umění. Na úvodní vhazování se postavil taťka proti svému synovi a hned v úvodu bylo vidět, kdo bude pánem na hřišti. Tři družstva dětí se statečně postavila proti stejnému počtu rodičovských týmů. Do branky si dokonce odvážně klekla i jedna z maminek a vůbec se nemusela za svůj výkon stydět. Došlo i na několik osobních soubojů a byly vidět ukázkové florbalové kombinace. Konečné součty bodů sice přinesly vítěze turnaje, ale nejdůležitější byla pohodová atmosféra turnaje a radost z gólů, které padaly do branky dospěláků. Na závěr nechyběla ani sladká odměna.

Fotky z turnaje najdete na tomto odkazu:  https://www.zonerama.com/fotbal71/Album/4362618

Věra Menzelová, ved. kroužku

 

Strana 1 z 3