Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Jitka Pytelová

Jitka Pytelová

pátek, 14 červen 2019 08:44

Prvňáčci v kurzu plavání

Prvňáci se v letošním roce aktivně zúčastnili i kurzu plavání. Všem patří obrovská pochvala za aktivitu a
odhodlanost.
tř. učitelky 1. tříd

pátek, 14 červen 2019 08:37

Prvňáci v ZOO

V úterý 4. června se prvňáci vydali na svůj premiérový školní výlet do nedaleké ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem. Měli připravený nádherný program – krmení lemurů a žiraf, setkání s korálovkou nebo
divoká jízda safaribusem. Zážitky se tedy nešetřilo a výlet se všem moc líbil.
tř. učitelky 1. tříd

pondělí, 27 květen 2019 11:47

PRVŇÁČCI V DOMĚ POD JASANEM

 

Na začátku května se prvňáci vydali do tkalcovského muzea na exkurzi. Na třech stanovištích měli nachystaný zajímavý program. Na jednom stanovišti se seznamovali s různými semeny rostlin a srstí zvířat, na druhém vyráběli pro maminky voňavá mýdla. V muzeu se seznámili s historií zpracování textilu v našem kraji, prohlédli si staré pracovní nástroje a vyrobili si ze lnu náramek.                                                                                                                                                        Exkurze byla moc zajímavá, počasí nám vyšlo a děti byly hodné. Těšíme se na další akci.

                                                               Učitelky prvních tříd

středa, 27 březen 2019 13:49

Veselé zoubky u prvňáčků

V úterý 26.3. návštěva z DM drogerie ukázala prvňákům, jak správně pečovat o zoubky. Mockrát
děkujeme za krásné dárečky!

pondělí, 25 únor 2019 06:37

Tablety v hodinách 1.C a 3.A

Už i malé děti si hrají s mobily či tablety, ale že se pomocí nich můžou i učit, to si nově zažívají děti z
1.C a 3.A.
Díky projektu Šablony II jsme získali pro děti 25 tabletů. S nimi trénujeme při hodinách nejen
matematiku či češtinu, ale i učivo o přírodě a člověku. Dokonce pracujeme s prostorovými omalovánkami
a tvoříme 3D obrázky. Na každou hodinu s tablety se těší nejen děti ale i p. učitelky.
p. učitelky J. Pytelová, T. Lammelová
čtvrtek, 24 leden 2019 13:18

Etické dílny u prvňáčků

 
V lednu naši prvňáčci měli připraven program „Hrajeme si spolu“. Pod vedením
paní Ing. Bc. K. Mihatschové si formou her trénovali trpělivost, vzájemnou spolupráci
a zopakovali si principy kamarádství. Dětem i paní učitelkám se program líbil a těšíme se na další
setkání.
Učitelky 1. tříd

pátek, 30 listopad 2018 12:24

Kde žijí prvňáčci

Kde žijí prvňáčci
Poslední listopadový den se prvňáčci vydali ukázat spolužákům, kde bydlí. Ve škole potom svůj dům postavili z kostek a složili z papíru. Hravě tak zakončili učivo "Místo, kde žijeme".

 

čtvrtek, 25 říjen 2018 12:18

Africká pohádka

V úterý 23. 10. se naše děti z 1., 2. a 3. tříd potěšily Africkou pohádkou z dílny Divadélka pro školy. Veselé příhody cestovatele Holuba děti rozesmály a rozezpívaly.

Malí žáčci se seznámili se zvířátky z Afriky a připomněli si, že přírodu je třeba chránit. Moc děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

Učitelky z 1. tříd

 

Spolupráce prvňáčků a deváťáků v rámci BEDu
Za krásného podzimního dne 11.10. vyrazili prvňáčci po značkách, které jim připravili žáci 9. tříd. Cestou plnili zajímavé úkoly a obdivovali krásnou podzimní přírodu. Sladkou odměnou jim byl nalezený poklad.
Mockrát děkujeme deváťákům a jejich třídním učitelkám za vzornou přípravu trasy a úkolů. Těšíme se na další spolupráci.
Třídní učitelky 1. tříd

 


19. 2. se sešli mladí umělci ze druhých a třetích tříd, aby změřili své síly ve
zpěvu a recitaci. Předvedli zdařilé výkony.

 

Výsledky ve zpěvu


1. místo: Julie Bolehovská
2. místo: Amelie Augustová a Tomáš Kraus
3. místo: Kateřina Pokorná a Pavel Pejchal


Výsledky v recitaci


1. místo: Adéla Trejbalová
2. místo: Kateřina Čapková a Nikol Pumprová
3. místo Matěj Novák a Dominik Pejcha


Do okresní kola postupuje Julie Bolehovská. Gratulujeme a držíme palce.

Učitelky 2. a 3. tříd

Strana 1 z 2