Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Pavel Štosek

Pavel Štosek

středa, 10 červenec 2019 11:27

Třídní výlet 7.tříd

Tento výlet byl zařazen do šablon s programem „Příběh ztraceného hradu“, který navazuje na učební blok Vrcholný středověk – hospodářství a společnost a doplňuje učivo dějepisu pro 7. třídy, a díky zařazení do šablon byl zdarma.

 Během první části programu jsme prošli stálou expozici archeologických nálezů v havlovickém minimuzeu s expozicí Vízmburk, která vypovídá o životě posledních obyvatel hradu Vízmburk. Chvíli jsme se vydováděli ve sportovním areálu.

 Druhá část programu se odehrála ve venkovním areálu tajuplné zříceniny hradu. Postupně jsme prošli rekonstrukce obytných i hospodářských budov. Prošli jsme vyčištěným nádvořím s opravenou studnou a takřka zrekonstruovanou vlčí jámou po padacím mostu. Navštívili jsme šatlavu a hodovní místnost. Zastavili jsme se u hliněné pece, mohli jsme si koupit upomínkové předměty. Dozvěděli jsme se, že výsledkem bude opravený a zastřešený hrad. V hradním příkopu jsme viděli nové pódium pro účinkující při kulturních akcích. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu ze středověké kuše, z luku, obléci  si kroužkovou košili a uchopit meč či dýku. Odvážlivci si vyzkoušeli i mučící nástroje. Před příjezdem autobusu jsme se osvěžili v Úpě a pak už hurá domů.

                                                                               7.třídy 

čtvrtek, 21 únor 2019 08:32

Etické dílny 7.tříd

Protože jsme se v rámci předmětu Člověk ve společnosti učili o komunikaci, absolvovali jsme ve středu 20.2.2019 program „Moc slova“ s paní Mihatschovou.

Po vytvoření jmenovek jsme se seznámili s pravidly a shlédli úvodní video „Jsem slepý, pomozte,“ abychom si uvědomili, jak slova dokážou změnit atmosféru. Poté jsme diskutovali o slovech pozitivních, která pomáhají, a slovech negativních, která ubližují, a co je nám příjemnější. Zahráli jsme si ve skupinách hru Sousoší, abychom viděli, jak užitečná může být pochvala i kritika. Následovalo hlasování pomocí korálků na téma, co nám kazí komunikaci, vyslechli jsme příběh o babičce ve vlaku, shlédli video o Nicku Vujicici, člověku bez končetin, a na základě toho si povídali o lžích, vulgarismech a pomluvách. Na závěr jsme si vše shrnuli a vyplnili pracovní list. Dvouhodinový program proběhl ve velmi příjemné a poučné atmosféře.

                                                                       7.A a 7.B

sobota, 01 prosinec 2018 09:21

Gastronomická praktika

Nejen na středních odborných školách a odborných učilištích se připravují na svou kariéru pracovníků v gastronomii mladí lidé, ale i naše základní škola zařadila do svého vzdělávacího programu "Gastronomická praktika".

Žáci se zde učí nejen jídla připravovat, ale i je správně podávat, učí se stolování a správně prostírat stůl. Gastronomická praktika již na základní škole učí mladé lidi, jak správně má vypadat pracovník v gastronomii, jak se má chovat, jak přistupovat k lidem jako zákazníkům a hlavně věřit v to, že správně připravení lidé se pokusí opět pozvednout naši gastronomii, která upadá. Že opět budeme moci v restauraci konzumovat jídla opravdu připravovaná jako od babičky a ne kupovaná v obchodních řetězcích zmražená.

Gastronomie a práce v ní je úžasná, ale i náročná.

Našim žákům věřím, držím jim palce a nabízím pár fotografií z jejich začátků.

Jaroslava Schierová - vyučující

úterý, 13 listopad 2018 11:04

Nabídka práce

pátek, 12 říjen 2018 09:13

Projekt Sluneční soustava

Při vyučování často není prostor, aby mohli žáci samostatně nebo ve skupinkách tvořit. To si ale mohli vyzkoušet žáci 6. tříd při blokové výuce v rámci zeměpisu v pondělí 8. 10. Tématem byla sluneční soustava. Každá skupinka si mohla vybrat některou planetu ze sluneční soustavy nebo Slunce nebo Měsíc.  Hned po velké přestávce si skupinky mohly vyhledat ještě některé informace na počítačích, vytisknout obrázky. Další vyučovací hodinu žáci zpracovávali informační plakát. Na závěr se všechny třídy sešly v zrcadlové místnosti a každá skupinka svůj výtvor prezentovala.

 1. Šubrová a P. Štosek
středa, 29 srpen 2018 10:41

Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019

Organizace výuky:

 • Nástup žáků do školy 3.9. 2018.
 • Přivítání žáků
  • 1. třídy v 8:00 h před pavilonem A (pavilon 1. – 3. tříd), v případě deště v učebnách dle pokynů ped. pracovníků, rodiče srdečně zveme, aby doprovodili své děti do tříd,
  • 2.– 9. třídy v 8:00 h v kmenových učebnách.
 • První školní den
  • „výuka“ probíhá pouze jednu vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů, pro žáky 1. – 3. tříd je k dispozici školní družina (do 16:00 h), pro žáky 4. – 9. tříd školní klub Chobotnice (do 12:00 h),
  • školní tašky nejsou potřeba, přezůvky také ne,
  • školní jídelna bude v provozu; přístup pro žáky, kteří nebudou ve školní družině vchodem od kina, a to od 10:30 do 12:30 h.
 • Výuka 4. 9. 2018
  • tento den bude „výuka“ probíhat ve zkráceném režimu na základě organizačních pokynů třídního učitele, a to v rozsahu dvou vyučovacích hodin (8:00 – 9:40 h),
  • oběd bude vydáván v době od 10:30 do 12:30 h
  • školní družina i školní klub budou v provozu.
 • Od 5. 9. 2018 výuka dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování a dělené výuky v 1. – 2. třídách.
 • Úvodní informativní schůzky pro rodiče
  • 1. třídy – 3. 9. 2018 hned po slavnostním přivítání, a to v kmenových třídách (přibližně od 9:00 h),
  • 2.– 5. třídy – 6. 9. 2018 od 16:30 h v kmenových učebnách,
  • 6.– 9. třídy – 6. 9. 2018 od 18:00 h v kmenových učebnách.

 

 

Informace ze školní družiny:

 • Zápis do školní družiny stále probíhá, kapacita školní družiny zatím nebyla naplněna. Dodatečné přihlášení dětí tak bude možné až do výše plné kapacity.
 • Provoz školní družiny bude zahájen 3. 9. 2017, a to od 6:00 – 16:00 h.
 • Organizační řád ŠD pro školní rok 2018/2019 najdete na webu školy zsmltu.cz, na stránkách ŠD. Také bude vyvěšen na nástěnce ŠD u šaten.
 • Rodiče žáků 1. tříd seznámí vedoucí vychovatelka s organizačním řádem a další informace podá na rodičovských schůzkách 3. 9. 2018.

Gabriela Hofmanová, vedoucí školní družiny

 

Informace ze školního klubu Chobotnice:

 • Školní klub zahajuje pravidelný provoz (pro přihlášené žáky) od 4. 9. 2018, a to od 6:00 h do 7:45 h a od 12:00 h do 16:00 h (od 10. 9. 2018 provozní doba již dle rozvrhů a organizačního řádu).
 • Organizační řád ŠK pro školní rok 2018/2019 najdete na webu školy zsmltu.cz nebo na stránkách ŠK. Také bude vyvěšen na nástěnce ŠK u šaten.

Daniel Kuchař, vedoucí školních klubů

 

Informace z klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:

 • Podrobné informace budou zveřejněny v září ve školním Zpravodaji a na webu školy.

Daniel Kuchař, vedoucí školních klubů

 

Informace ze školní jídelny:

Vážení strávníci a rodiče,

se začátkem nového školního roku bych Vám ráda sdělila několik důležitých informací týkajících se školní jídelny.

I nadále budeme připravovat tři druhy jídel. Výběr je možný provádět na objednacích boxech ve škole, po internetu a v případě nutnosti i osobně na pokladně školní jídelny. Tuto možnost mají strávníci bez rozdílu věku od první až po devátou třídu.

V případě využití objednávání stravy po internetu se pro získání přístupového jména a hesla spojte s kanceláří ŠJ – telefonem (499 859 967), mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo osobně. Při využívání tohoto způsobu objednávání stravy můžete bez obav a jednoduše pomoci svému dítěti s výběrem oběda v klidu domova. Rovněž vám to umožní dohlédnout na to, aby oběd byl správně odhlášen nebo aby vaše dítě mělo vybráno to jídlo, které má rádo. Při výběru obědů pro menší děti doporučuji úzkou spolupráci rodičů s dětmi.

Strávníci mají ve dnech, kdy probíhá výuka, obědy automaticky přihlášené a objednaný 1 druh jídla. Pokud chtějí jinou volbu nebo jídlo odhlásit, je třeba toto provést do 13:00 h den předem. Ve výjimečných případech (např. náhlé onemocnění dítěte) lze odhlásit oběd i v den jeho odběru, a to do 7:00 h (k dispozici záznamník) nebo první den jeho nepřítomnosti odebrat oběd do kastrůlků.

Pro dospělé strávníky nabízíme možnost zakoupení oběda ke konzumaci v jídelně nebo k odnosu v jídlonosiči v čase 10:30 – 12:00 h.

Platby za obědy probíhají zálohově, tzn. předem, vždy k 15. dni předchozího měsíce. Srážku z banky a sporožirového účtu provede jídelna a pro platbu složenkou podklady dostanete přibližně 10. den v předcházejícím měsíci. Pro platby složenkou je zasíláno pouze informační sdělení o výši platby a variabilním symbolu, neboť většina rodičů platbu uskutečňuje prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro ty rodiče, kteří platí složenku na poště, bude toto sdělení dostatečně podrobné, aby složenku mohli na poště pohodlně vyplnit.                                                                                    Bc. Dvořáková Lenka, vedoucí školní jídelny

 

Provoz kanceláře školy v době prázdnin:

 1. – 3. 8. 2018 v době od 8:00 do 10:00 a 27. 8. – 31. 8. 2018 v době od 8:00 do 15:00 h. Doporučujeme dohodnout si schůzku na tel. čísle 499 859 951.

Pedagogičtí pracovníci jsou k dispozici od 27. 8. 2018