Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
úterý, 19 červen 2018 16:43

EXKURZE 4. tříd

Napsal(a)

  Exkurze 4. A, B, C ( 6. 6. 2018)

  Ve středu 6. června 2018 se žáci 4. tříd (v počtu 72 dětí) zúčastnili exkurze do nedalekého Žacléře, kde navštívili hornický skanzen umístěný v areálu bývalého hlubinného dolu Jan Šverma. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie byly prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách a šachetních budovách je v současnosti instalováno strojní vybavení, které sloužilo k těžbě černého uhlí ještě v roce 1992, než byla těžba ukončena. Také je zde vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, návštěvníci si mohou prostudovat ukázku starých důlních map, jsou zde vystaveny exponáty související s dějinami hornictví na Žacléřsku, deníkové záznamy, pracovní pomůcky horníků, otisky pravěkých rostlin v hornině vytěžené spolu s uhlím a další paleontologické nálezy, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu.

  Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně navštívily řetízkovnu, strojovnu, šachetní budovu s těžními věžemi i zachovalou část jámy Julie. Vyzkoušely si, jak je obtížné a fyzicky náročné rozhýbat prázdný „hunt“ (vozík), byly usazeny do vláčku, kterým se převáželi horníci, pokusily se ovládat těžní stroj, prohlédly si výtah, kterým horníci sjížděli do podzemí, slyšely zvuk sirény při důlním zásahu, byly obeznámeny se symbolikou hornického znaku. Při venkovní prohlídce areálu byl dětem vysvětlen  postup rekultivace okolní krajiny postižené těžbou černého uhlí. V závěru prohlídky si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty. Odborný výklad obou průvodců byl pro děti zajímavým zpestřením výuky vlastivědy a přírodovědy.

Učitelky 4. tříd

 

 

Číst 1031 krát