Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

29.6. pátek

      Vážení rodiče! V den vysvědčení 29.6. budou děti ve třídách pouze jednu „ vyučovací“ hodinu,

tedy cca do 8:45 hod. Poté budou družinové děti převedeny do ŠD, herna 116.  Pokud si chcete dítě vzít po vysvědčení domů, čekejte u šaten. O tom, že si dítě berete domů, musíte informovat třídní učitelku nebo vychovatelku – zvoňte na 116! Pokud půjde Vaše dítě do ŠD a chcete, aby šlo mimořádně samo domů, musí mít lísteček, že může jít samo a v kolik hodin. Pokud má jít samo po obědě, nebo Vy si chcete pro dítě po obědě přijít, tak to bude cca kolem 12hod.

Jsme v provozu DO 16 hod. Nezapomeňte, že v šatnách nesmí nic zůstat – vše odneste domů.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 3.9. 2018  BUDE ŠD V PROVOZU OD 6 – 16 hod.

  1. Hofmanová, vedoucí vychovatelka ŠD

VÁŽENÍ RODIČE, DĚTI DOSTANOU V TOMTO TÝDNU DOMŮ PŘIHLÁŠKU DO ŠD NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK. PROSÍM, ABYSTE PEČLIVĚ ZVÁŽILI, KOHO NAPÍŠETE JAKO OSOBY, OPRÁVNĚNÉ VYZVEDÁVAT VAŠE DÍTĚ. DATUM NAROZENÍ TĚCHTO OSOB JE NUTNO VYPLNIT.

BOD Č. 4 PROSÍM ZATÍM NEVYPLŇUJTE – DOPÍŠETE AŽ V ZÁŘÍ. PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE V ŠD NEJPOZDĚJI 20.6. NA POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY NEMUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL, A TO Z DŮVODU JIŽ NAPLNĚNÉ KAPACITY.

DÁLE PROSÍM, ABYSTE MI DALI VĚDĚT, POKUD DÍTĚ PŘIHLÁSÍTE A BĚHEM PRÁZDNIN NASTANE ZMĚNA. MŮŽETE PSÁT NA MŮJ ŠKOLNÍ EMAIL.

                                              Děkuji Gabriela Hofmanová

VÁŽENÍ RODIČE, PŘIPOMÍNÁM, ŽE POKUD JE DÍTĚ PŘIHLÁŠENO NA KROUŽEK, NA KTERÝ ODCHÁZÍ ZE ŠD A Z NĚJAKÉHO DŮVODU ( PO NEMOCI, JINÝ DŮVOD) NĚKDY NA KROUŽEK JÍT NEMÁ, MUSÍTE TUTO SKUTEČNOST NAPSAT NA LÍSTEČEK A DÍTĚ HO ODEVZDÁ SVÉ PANÍ VYCHOVATELCE. NESTAČÍ POUZE VZKÁZAT, ŽE NEMÁ JÍT NA KROUŽEK. KAŽDÁ ZMĚNA V ODCHODU DÍTĚTE ZE ŠD (POKUD ODCHÁZÍ SAMO DOMŮ NEBO NA KROUŽKY) MUSÍ BÝT DÁNA NA VĚDOMÍ VYCHOVATELCE PÍSEMNĚ – VŠECHNY LÍSTEČKY OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ZAKLÁDÁME PO DOBU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

 

                                                                                                                                            Gabriela Hofmanová