Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče, v souvislosti se změnami v organizaci výuky s platností od 4.1.2021 Vám posílám podrobnější informace. Bohužel po zkušenostech z předchozích měsíců je pro nás neodhadnutelné, do kdy toto nastavení bude platit. Dle sdělení ministra školství má opatření platnost zatím do 10.1.2021. Vzhledem ale k vývoji epidemiologické situace se dá předpokládat, že jeho platnost bude prodloužena. Může dojít i k tomu, že MŠMT změní podmínky pro organizaci výuky. O všech případných změnách Vás budeme včas informovat prostřednictvím eŽK a na webu školy.

Základní pravidla

 • žáci 1.-2. ročníků – prezenční výuka,
 • žáci 3.-9. ročníků – distanční výuka, a to včetně volitelných předmětů.

Prezenční výuka

 • probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, výjimky nejsou povioleny,
 • z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY),
 • pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy),
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu,
 • za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy je umožněn provoz ŠD pro prezenčně vzdělávané žáky,
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Distanční výuka

 • viz pravidla pro distanční výuku z předchozího období,
 • u výchov a volitelných předmětů budou zadávány úkoly dlouhodobého charakteru, popřípadě v průběhu ledna 2021 pro doplnění klasifikace před uzavřením klasifikačního období,
 • zařazení případných online hodin bude odpovídat platnému rozvrhu tříd.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahují:

Výuka v 1.-2. ročníku

 • Po-Pá 1. – 4. vyučovací hodina, bez dělené výuky,
 • bez HV, TV,
 • nástup do školy – hlavním vchodem:
  • 1.A 7.40 h
  • 1.B 7.50 h
  • 1.C 8.00 h
  • 2.A 7.45 h
  • 2.B 7.55 h
 • odchod žáků z ranní školní družiny bude přizpůsoben času zahájení výuky v jednotlivých třídách,
 • zahájení výuky 10 min po nástupu do školy, v průběhu celého dne dojde k posunu v rozvrhu třídy v délce 10 min. (vč. přestávek a nástupů na oběd).

Školní družina

 • provoz 6.00-8:05 h, 11.30-16.00 h (v návaznosti na zahájení / ukončení výuky v jednotlivých třídách),
 • 1 třída = 1 oddělení.

Školní jídelna

 • provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce,
 • ostatní žáci si mohou od 10.30 do 11.15 h stravu odebrat zatavenou v jednorázových obalech výdejním okénkem – výdej na I. stupni – vchod od kina (pozor změna – již ne na rampě za jídelnou),
 • zatavení obědů do jednorázových obalů je pro žáky zdarma,
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.