ZŠ Mládežnická

Projekt v pátých třídách

Přidáno: 10. 05. 2017 | Autor: Menzelová Věra | Sekce: Škola

Moderní je nekouřit

Po dvě úterý při odpoledním vyučování proběhl v 5. ročnících preventivní program „Moderní je nekouřit“, který připravila p. uč. Kutová s žákyněmi 8.B.

 Program je interaktivní a je zaměřen na utřídění informací o vlivech kouření a vapování na zdraví člověka. Je na každém žákovi, jak s informacemi naloží, neboť příklad rodiny, vliv vrstevníků i přístup společnosti má velký vliv. Do programu byli zapojeni i dospělí, kteří s žáky 5. tříd vyplňovali dotazník, jenž byl využit k výrobě papírového řetězu. Odpověděli si na otázku „Proč je lepší nekouřit?“. Na stanovištích žáci počítali, kolik kuřák prokouří. Také na vlastní oči viděli, co se dostane do plic s cigaretovým kouřem. Na dalších stanovištích diskutovali o zdravotních důsledcích kouření. Posledním úkolem je výtvarná soutěž o nejlepší reklamu na zdravý životní styl.

Ing. Ilona Kutová, školní metodik prevence

 

 

 

Alt text

Design by Visualcreative.cz