ZŠ Mládežnická

Školní speciální pedagog

 

Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.

Konzultační hodiny ve školním roce 2016/17

Každé pondělí a středa: 13,30 – 15,00 h. nebo dle předchozí domluvy

Na konzultaci se objednávejte předem.

Kontakt: mob. 736 524 302, e-mail: poradna@zsmltu.cz

 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Odborná práce školního speciálního pedagoga se zaměřuje zejména na:

Depistážní činnost

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zpracování výsledků depistáže.

Spolupráce při zápisu do 1. ročníku.

Diagnostickou činnost

Realizace speciálně-pedagogických diagnostických činností.

Diagnostika třídních kolektivů.

Intervenční a poradenskou činnost

Individuální a skupinová speciálně – pedagogická intervence se žáky.

Realizace informační a konzultační činnosti pro podporu školní úspěšnosti a prevenci výukových potíží.

Pomoc při tvorbě a realizaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích program pro žáky se   speciálními vzdělávacími potřebami.

Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáku nebo jejich zákonným zástupcům.

Poskytování metodické podpory a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky směrem k pedagogickým pracovníkům školy. Pomoc při jejich aplikaci.

Práce se třídními kolektivy. Prevence rizikového chování ve třídních kolektivech.

Realizace primárních preventivních programů, besed, přednášek zaměřených na podporu dobrého školního klimatu

a prevenci rizikového chování.      

Poskytování poradenství učitelům v oblasti prevence před syndromem vyhoření.

 

Nezbytnou součástí práce je dodržování etického kodexu.

 

Ke zřízení a financování pracovního místa školního speciálního pedagoga škola získala podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání („Šablony pro MŠ a ZŠ I“).

 

 

Design by Visualcreative.cz