ZŠ Mládežnická

Základní údaje o škole

Něco o škole

Naše základní škola byla uvedena do provozu 1. září 1989. Jedná se o sídlištní pavilónovou školu, jejíž součástí je školní jídelna, školní družina, školní klub Chobotnice a Klub zájmové činnosti pro děti a mládež „Eldorádo“. Škola rovněž provozuje rekreační středisko v Horním Bradle. První školní rok navštěvovalo školu 1200 žáků.

Od 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu, která byla pro školu velkým přínosem, a to nejen v oblasti ekonomické. Ve škole je dán i velký důraz na zavádění informačních technologií. Vedle počítačových učeben, jsou všechny kabinety vybaveny počítače s připojením na Internet. Počítačová síť je využívána i ve školní jídelně pro objednávání obědů a s její pomocí je vedena i kompletní centrální evidence.

V současné době se na prvním stupni i druhém stupni učí dle vlastního vzdělávacího programu.

 

Design by Visualcreative.cz