Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Školní družina je důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Úkolem školní družiny už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče.

     Děti, které navštěvují naši školní družinu, čeká každý den připravený program. Při časovém rozvržení a uspořádání činností máme vždy na paměti požadavky psychohygieny ( podporujeme zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte ).

     Do denního režimu ŠD pravidelně zařazujeme odpočinkové činnosti  ( četba, relaxační hry, poslech aj.). Dále střídáme činnosti rekreační ( slouží k regeneraci sil, převažují řízené, rušnější  hry ), vycházky do lesa, pohybové aktivity v přírodě, na stadionu, zahradě, v tělocvičně.

     Významnou částí programu pro děti jsou zájmové činnosti (výtvarné, hudební, literárně-dramatické,přírodovědné, pracovní aj.). Nevynecháváme ani přípravu na vyučování, a to formou didaktických her.

     Velký důraz v denním režimu ŠD klademe na hry (pohybové, odpočinkové, postřehové, psychomotorické, smyslové, námětové, kolektivní hry na podporu  kladných vztahů mezi dětmi, aj.).Při každodenních činnostech nezapomínáme na pěstování a rozvíjení komunikačních dovedností u dětí.

      Všemi plánovanými i spontánními činnostmi ve všech našich odděleních prolíná posilování přátelských vztahů mezi dětmi, ale i mezi dětmi a námi, vychovatelkami, na základě vzájemné empatie a tolerance. Našim cílem je, aby se všechny děti v naší školní družině cítily bezpečně a spokojeně.

                                                                                                                         Gabriela Hofmanová, vedoucí vychovatelka ŠD